Passbeskrivning

KURSER FÖR BARN

Familjegymnastik 2-5 år
Vi övar grundläggande motoriska färdigheter och gymnastiserar på ett lekfullt sätt, barn och föräldrar tillsammans. Ett barn kan  delta tillsammans med en annan vuxen än förälder, t.ex. far-/morförälder. Både barnen och de vuxna får under passet ändamålsenlig träning. 

Motorikbana 2-5 år
Barnet får genom att klättra, hoppa, åla och balansera ta sig genom en rolig motorikbana. Barnets grundläggande motoriska färdigheter tränas. Föräldern hjälper barnet genom passet medan ledaren informerar om hur banan ska genomföras. 

Familjelek 6-10 år
Barnen och de vuxna leker fartfyllda lekar tillsammans. Mellan lekarna tränar vi på ett roligt sätt vår styrka, koordination och balans. Det här är ett konditionshöjande pass lämpligt för alla med spring i benen.

Barngymnastik
Barnen får utveckla sina motoriska färdigheter såsom balans, koordination, styrka, uthållighet samt smidighet. Ett fartfyllt gympapass där barnen rör på sig och har roligt tillsammans. Vi leker lekar, bygger redskapsbanor och stationer. Vi använder handredskap som bollar, hopprep, tunnband och större redskap som rep, ringar, ribbstolar. Under passet används även musik för att träna barnens rytm och taktkänsla.

Redskapsgymnastik
Redskapsgymnastik (artistisk gymnastik) är en träningsform som aktiverar hela kroppen på ett mångsidigt sätt. Den utvecklar koordination, balans, koncentration, smidighet, styrka, snabbhet och uthållighet. Viktigt är att förmedla glädje i att röra på sig och att träna utgående från egna förutsättningar. Vi introducerar redskap som räck, matta, ringar, rep, trampett, bom, plint, barr. Träningen inleds alltid med uppvärmning i olika former. I passet ingår stretchning, i början eller slutet.  Redskapsgymnastik passar för dig som vill utmana dig själv, bli stark och och träna din kroppskontroll. 

Bland de yngre redskapsgymnasterna satsar man på att bekanta sig med redskapen men tränar även på grundrörelser (kullerbytta framåt och bakåt, handstående), vilka man förutsätts kunna då man senare skall lära sig svårare saker. Bland de äldre redskapsgymnasterna tränas även styrka.

Inom NGF hålls redskapsgymnastiken på hobbynivå, dvs vi har inte tävlingsverksamhet.

Redskapsgymnastik/parkour för pojkar
Passet har sin grund i redskapsgymnastiken och aktiverar kroppen på ett mångsidigt sätt. Den utvecklar koordination, balans, koncentration, smidighet, styrka, snabbhet och uthållighet. Viktigt är att känna glädje i att röra på sig.
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller redskapsbanor där man tränar genom olika hopp, rullningar och volter.  

Dans 5-6 år
Dansant gympa för barn. Med enkla övningar och rytmisk musik introduceras dans. Lekar och grundträning ingår i passet. Passet lämpar sig för alla barn som tycker om att röra sig till musik.                   

Dans åk 1, åk 2
Vi rör oss tillsammans till musik genom dans och lek. Vi lär oss enkla steg och stegserier samt danser samt utvecklar våra motoriska färdigheter, rytm- och taktkänsla.

Dans åk 3, åk 4
Under timmen övar vi främst in stegserier och koreografier till varierande musik samt utvecklar vår dansteknik.

Dans åk 5-7

Under timmen övar vi in stegserier och koreografier till varierande musik samt utvecklar vår dansteknik ytterligare.

Ellens dans från åk 8
Danstimme med mycket koreografi, teknik- och rörlighetssträning. Grundsteg tränas och  kombineras till häftiga showdanser.

KURSER FÖR UNGA OCH VUXNA

Idas dans
Passet riktar sig till vuxna och ungdomar från 16 år.

Anpassad showdans
Gruppen riktar sig till ungdomar och vuxna med specialbehov eller någon typ av funktionsvariation. Dansen utformas efter deltagarnas önskemål och behov. Målsättningen är att alla ska finna rörelseglädje, träna grundmotorik, koordination och danssteg. Om det är så att deltagaren behöver extra assistans så är föräldrar och assistenter välkomna med!

Trices flickor
En skonsam rörelseform för dig som tycker om att dansa. Glädjen att vara tillsammans och röra sig till musik är det viktigaste. Passet riktar sig till vuxna. Under kursen bygger vi upp en rolig koreografi.

Hopprep
Du som tycker om att hoppa hopprep och långrep är välkommen med i ett glatt hoppigt gäng. Vi tränar enkla och utmanande trickhopp. På samma gång får du god kondition och koordination.

Bodytraining
Träning för hela kroppen med enkla rörelsekombinationer. Vi övar upp styrka, balans och koordination. I muskeldelen används hantlar, stepbrädor, gummiband, gymboll eller enbart kroppen som vikt. Konditionshöjande inslag ingår. Passet avslutas alltid med stretchning.