Föreningen

NGF är en gymnastikförening som erbjuder gymnastik- och danskurser för barn, ungdomar och vuxna i Nykarleby med omnejd.

NGF:S VERKSAMHET

NGF är en aktiv gymnastikförening som erbjuder en mångsidig verksamhet för alla åldersgrupper. 

NGF står för:

 • rörelseglädje
 • en sund livsstil
 • gemenskap
 • kvalitet i verksamheten

NGF:s målsättningar:

 • upprätthålla mångsidig och högklassisk verksamhet för olika åldrar
 • ordna gymnastikkurser i olika delar av Nykarleby
 • engagerade och välutbildade ledare
 • synlighet 
ANSVAR

Föreningen:

 • erbjuder mångsidig och kvalitativ gymnastik
 • uppmuntrar till en god gemenskap
 • behandlar alla gymnaster jämlikt oberoende färdighetsnivå
 • värnar om trygg och skonsam gymnastik
 • tar hand om och utbildar ledarna
 • informerar om föreningens verksamhet

Ledarna:

 • är goda och ansvarstagande förebilder
 • planerar och genomför verksamheten i gruppen samt beaktar säkerhetsaspekten
 • gör gymnastiken till en positiv upplevelse, bemöter alla jämlikt och uppmuntrar alla
 • kräver ett gott uppförande av gymnasterna
 • ser till att utrymmena som används hålls i god ordning
 • sköter om informationen till gymnaster och föräldrar
 • deltar i utbildningar, minst vid ett tillfälle/år
 • tar till sig information som delges

Gymnasterna:

 • kommer i tid och är ändamålsenligt klädda
 • lyssnar, uppför sig väl och är artiga mot alla
 • gör sitt bästa och provar gärna nya saker
 • använder inte telefonen under gymnastikpasset

Föräldrarna:

 • uppmuntrar sitt barn och har en positiv inställning till gymnastiken
 • informerar ledaren om barnets allergier, sjukdomar etc. och låter inte barnet delta i gymnastiken vid sjukdom
 • håller god kontakt med ledaren och pratar vid behov med ledaren efter gymnastikpasset