GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
 

I NGF:s medlemsregister insamlas uppgifter om gymnaster och deras vårdnadshavare. De uppgifter som behövs är följande:

  • Namn och hemort (enligt föreningslagen)
  • Födelsetid (för att säkerställa åldersgrupperna och insamling av statistik)
  • Telefonnummer (för att få kontakt med vårdnadshavare vid behov)
  • Adress (fakturorna skickas vid behov)

Uppgifterna om en person sparas tills kursen är avslutad och fakturan är betald. I princip raderas personuppgifterna efter ett läsår.

Personer som har tillgång till medlemmarnas personuppgifter:
*styrelsemedlemmar(fakturering, statistik, uppgörande av dagbok – alla insamlade personuppgifter)
*kursledare (dagbok, vid behov ta kontakt/informera – enbart namn och telefonnummer)

Ifall ni har ytterligare frågor gällande hur era uppgifter används, kan ni vända er till styrelsen. Styrelsen kan även hjälpa till med att ändra eller radera uppgifter.