Viktig information om höstens verksamhet med tanke på covid-19

Alla som deltar i verksamheten kan för sin egen del påverka att en säker, coronafri verksamhet genom ett ansvarsfullt agerande och genom att följa alla föregivna instruktioner.

På föreningens ansvar är alltid att bedöma om verksamheten kan arrangeras så, att de linjedragningar myndigheterna har gett, råden och bestämmelserna följs.

Gymnastens ansvar samt barnens föräldrar.
  • Man deltar endast om man är frisk. Har man lindrig förkylningssymptom stannar man hemma.
  • God handhygien. Tvätta händerna grundligt med tvål och vatten före träningen börjar.
  • Försök att inte röra vid ditt ansikte. Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
  • Dryckesflaskan skall man ej dela med någon annan. Den fylls på där hemma.
  • Kom färdigt ombytt till träningen.
  • Onödig fysisk beröring är bra att undvika (t.ex. handskakning, kramar).
  • Inget extra spring runt i skolorna/stjärnhallen. Man väntar snällt utanför salen tills man får gå in.
  • Om du har rest utomlands, håll frivillig karantän under två veckor innan du igen deltar i vår verksamhet.
  • Du meddelar genast föreningen om du har blivit exponerad för coronavirussmitta. Om du har deltagit i någon träning.
  • Varje familj eller medlem gör sitt eget beslut om deltagande i träningar. Om det i familjen finns personer i riskgrupp, bör man uppmärksamma det då man överväger deltagande i träningar. Varje medlem deltar i föreningens verksam på sitt eget ansvar

Läs mer om detta här på FSGs hemsida.

Kategorier:
Okategoriserade