Passbeskrivning

KURSER FÖR BARN

Familjegymnastik 2-5 år Vi övar grundläggande motoriska färdigheter och gymnastiserar på ett lekfullt sätt, barn och föräldrar tillsammans. Barnen och föräldrarna får under passet ändamålsenlig träning. Ett barn kan även delta tillsammans med en annan vuxen, t.ex. far-/morförälder.

Drop in motorikbana 2-5 år Barnet får genom att klättra, hoppa, åla och balansera ta sig genom en rolig motorikbana. Föräldern hjälper barnet genom passet medan ledaren informerar om hur banan ska genomföras. Ingen anmälan till passet. Droppa in när du har möjlighet.

Barngymnastik Barnen får utveckla sina motoriska färdigheter så som balans, koordination, styrka, uthållighet samt smidighet. Ett fartfyllt gympapass där barnen rör på sig och har roligt tillsammans. Vi leker lekar, bygger redskapsbanor och stationer. Vi använder handredskap som bollar, hopprep, tunnband och större redskap som rep, ringar, ribbstolar. Under passet används även musik för att träna barnens rytm och taktkänsla.

Redskapsgymnastik Redskapsgymnastik är en träningsform som aktiverar hela kroppen på ett mångsidigt sätt. Den utvecklar koordination, balans, koncentration, smidighet, styrka, snabbhet och uthållighet. Viktigt är att förmedla glädje i att röra på sig och att träna utgående från egna förutsättningar. Vi introducerar redskap som räck, matta, ringar, rep, trampett, bom, plint, barr. Träningen inleds alltid med uppvärmningslekar och avslutas med stretchning. Den här gruppen passar för dig som vill pröva på redskapsgymnastik och vill lära dig gymnastikens grunder.

Redskapsgymnastik 7 år och äldre Redskapsgymnastik är en träningsform som aktiverar hela kroppen på ett mångsidigt sätt. Den utvecklar koordination, balans, koncentration, smidighet, styrka, snabbhet och uthållighet. Viktigt är att förmedla glädje i att röra på sig och att träna utgående från egna förutsättningar. Under träningen används redskap som räck, matta, ringar, rep, trampett, bom, plint, barr. Träningen inleds med uppvärmning, muskelträning och stretchning. Kursen passar för dig som kan grunderna inom gymnastik (styrka, spänst, kroppskontroll) och vill lära dig mera.

Dans & lek för barn 5-6 år Passet lämpar sig för alla barn som tycker om att röra sig till musik. Med enkla övningar och rytmisk musik introduceras dans. Lekar och grundträning ingår i passet.                       

Dans åk 1-2 Vi rör oss tillsammans till musik genom dans och lek. Vi lär oss enkla steg och danser samt utvecklar våra motoriska färdigheter, rytm- och taktkänsla.

Dans åk 3-6 Under timmen övar vi främst in stegserier och koreografier till medryckande musik. Vi tränar också styrka, teknik och kondition.

Drill Vi lär oss grunden i hur man drillar och övar att snurra drillpinnen på olika sätt. Så småningom bygger vi upp en koreografi till musik.

Drill fortsättning är till för de som har deltagit i drill förr.

Strong Kids Ett gympapass för alla barn som vill bli starka, snabba och smidiga. Uppvärmningen sker genom olika lekar anpassade för barnens åldrar. I det funktionella träningspasset ingår lekar och rörelser som på ett naturligt och inspirerande sätt utmanar och stärker barnens motorik. 

Strong Family Ett träningspass för hela familjen  (barnen 8 år och äldre) där uppvärmningen sker genom lekar, utmaningar och stafetter. Musklerna tränas genom samarbetsövningar, parövningar eller i stationer.

Bollspel och styrka Ett pass för ungdomar som tycker om varierande bollspel. I passet ingår också muskelträning.

KURSER FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA

Dans, åk 7 – Danstimme med mycket koreografi, teknik- och vighetsträning. Grundsteg tränas och  kombineras till häfitga showdanser.

Showdans för vuxna/Idas dans Passet riktar sig till ungdomar och vuxna. Vi dansar showdans med inslag av streetdance, hiphop och allt vad vi känner för. Gruppen uppträder vid olika tillfällen, men man kan delta i träningarna utan att behöva uppträda Träningarna hållsa varannan torsdag. 

Hopprep Du som tycker om att hoppa hopprep och långrep, kom med i ett glatt hoppigt gäng. Vi tränar enkla och utmanande trickhopp. Under terminen gör vi en koreografi som resulterar i en uppvisning. Du kan delta i träningarna utan att behöva uppträda.

Trices flickor En skonsam rörelseform för dig som tycker om att dansa. Glädjen att vara tillsammans och röra sig till musik är det viktigaste. Passet riktar sig till vuxna. Under kursen bygger vi upp en rolig koreografi.

Bodytraining Träning för hela kroppen med enkla rörelsekombinationer. Vi övar upp styrka, balans och koordination. I muskeldelen används hantlar, stepbrädor, gummiband eller enbart kroppen som vikt. Konditionshöjande inslag ingår. Passet avslutas alltid med stretchning. 

Redskapsgymnastik för vuxna För alla som vill prova på eller lära sig stå på händer, huvud, hjula eller balansera på bommen, göra akrobatik på mattan. Vi träffas några gånger för att träna tillsammans och hjälpa varandra. Vi värmer upp och stretchar ordentligt.   

Kategorier:
Okategoriserade